Skip links

Partnerstwo z Tatrzańskim Parkiem Narodowym

29 lutego 2024 r. w siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach doszło do historycznego wydarzenia. 

Oto przy okazji trwającego Roku Władysława Zamoyskiego w 100-letnią rocznicę Jego śmierci, dwie instytucje, które w wyjątkowy sposób łączy owa niezwykła postać – Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Tatrzański Park Narodowy podpisały umowę o partnerstwie. Sygnatariuszami ze strony FZK byli członkowie Zarządu z Prezesem dr Dariuszem Grzybkiem na czele, a ze strony TPN Dyrektor parku Szymon Ziobrowski ze współpracownikami. To znamienne porozumienie między Fundacją utworzoną przez hrabiego przed wiekiem dla rozporządzania dobrami w tym Tatrzańskimi, a Parkiem Narodowym, który w dużej części powstał na ich terenach, otwiera nowy rozdział współpracy rozwoju wspólnych idei, pamięci historycznej, edukacji ekologicznej oraz promowania ważnych wydarzeń obu jednostek. Już niebawem poznacie pierwsze owoce tego porozumienia.