Skip links
Czy wiesz, że… Jadwiga Zamoyska potajemnie czytała francuskie romanse?

Czy wiesz, że… Jadwiga Zamoyska potajemnie czytała francuskie romanse?

Generałowa Jadwiga Zamoyska znana jest wszystkim ze swojego wewnętrznego ładu, żelaznej konsekwencji, surowości i powściągliwości. Jednym z jej istotniejszych postulatów wychowawczych było uważne i przemyślane dobieranie lektur, na które poświęca się czas.  Do duchowej doskonałości zachęcała nie tylko innych, ale i sama do niej zmierzała,

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…

Jadwiga Zamoyska 24 czerwca 1882 roku założyła w Kórniku pierwszą na ziemiach polskich zawodową szkołę gospodarstwa domowego? Szkoła Generałowej cieszyła się poparciem władz kościelnych i dużym zainteresowaniem społecznym. W programie nauczania znalazły się nie tylko wychowanie religijne czy praktyczne lekcje szycia, haftu i gotowania, ale

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…

Generałowa Jadwiga Zamoyska założyła w Kuźnicach wzorową kawiarnię, w której podawane były najlepsze w Galicji ciastka? Restauracja i kawiarnia, prowadzone przez „Cepculki” (jak potocznie nazywano uczennice Szkoły Domowej Pracy Kobiet prowadzonej przez Generałową z powodu noszonych przez nie białych czepków) były chętnie odwiedzane przez turystów