Skip links

Czy wiesz, że…

Jadwiga Zamoyska 24 czerwca 1882 roku założyła w Kórniku pierwszą na ziemiach polskich zawodową szkołę gospodarstwa domowego?

Szkoła Generałowej cieszyła się poparciem władz kościelnych i dużym zainteresowaniem społecznym. W programie nauczania znalazły się nie tylko wychowanie religijne czy praktyczne lekcje szycia, haftu i gotowania, ale także zajęcia z rysunków, literatury, geografii, historii Polski oraz nauka śpiewu. Zamoyska publikowała dzieła o tematyce religijno-wychowawczej: „O miłości ojczyzny” (1899), „O pracy” (1900), „O wychowaniu” (1902-1904), opracowywała i wydawała anonimowo przeznaczone dla uczennic szkoły podręczniki piekarstwa, mleczarstwa czy porządków domowych oraz broszury związane z działalnością placówki.

 Zarówno stworzonej przez córkę Tytusa Działyńskiego placówce edukacyjnej, jak i wszelkim podejmowanym przez nią działaniom towarzyszyło niezmiennie motto, będące jednocześnie hasłem przewodnim Szkoły Domowej Pracy Kobiet:

„Służyć Bogu, służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie, służąc Bogu”.

Za zasługi, położone dla Rzeczypospolitej Polskiej na polu działalności wychowawczej i filantropijnej 13 lipca 1921 roku, Jadwiga Zamoyska, jako jedna z pierwszych piętnastu osób, została odznaczona Orderem Odrodzenia Polski.