Skip links

Czy wiesz, że… Jadwiga Zamoyska potajemnie czytała francuskie romanse?

Generałowa Jadwiga Zamoyska znana jest wszystkim ze swojego wewnętrznego ładu, żelaznej konsekwencji, surowości i powściągliwości. Jednym z jej istotniejszych postulatów wychowawczych było uważne i przemyślane dobieranie lektur, na które poświęca się czas.

 Do duchowej doskonałości zachęcała nie tylko innych, ale i sama do niej zmierzała, odnotowując skrzętnie wszelkie potknięcia na tej drodze. Robiła to m.in. w korespondencji z matką, Gryzeldą Celestyną z Zamoyskich Działyńską, ubolewając, że nazbyt wciągnęło ją czytanie francuskich romansów. W jednym liście składała w matczyne ręce swój rachunek sumienia w tej sprawie i deklarowała głębokie pragnienie zaprzestania takiego marnowania czasu, w następnym – z zapałem donosiła o nowej lekturze.

 Później jednak swój czas poświęciła w całości służbie sprawom, które uznawała za ważne, przede wszystkim zaś, stworzeniu spójnego systemu wychowawczego, który, jak wszystko na to wskazuje… najpierw sprawdziła na sobie!