Skip links

Koncertowe urodziny Hrabianki

I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Marii Zamoyskiej

Wybitne Jury, utalentowani zwycięzcy, doskonała atmosfera, wyrazy uznania dla popularyzatorów twórczości Marii Zamoyskiej i wiele wspaniałych doznań artystycznych – I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Marii Zamoyskiej przyniósł oczekiwane dobre owoce i wszystko wskazuje na to, że na stałe wejdzie do kalendarza imprez kulturalnych odbywających się w Kórniku. 

Laureaci I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Marii Zamoyskiej: Iwona Wall, Sylwia Wnuk, Wojciech Kowalski

Fundacja Zakłady Kórnickie i Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu postanowiły wspólnie uczcić pamięć hrabianki Marii Zamoyskiej w dniu Jej urodzin oraz uhonorować Jej twórczość kompozytorską i pedagogiczny trud w Roku Jadwigi Zamoyskiej. W dniach 13 i 14 maja na zaproszenie organizatorów przyjechało do Kórnika trzydzieścioro młodych wykonawców z niemal wszystkich polskich wyższych uczelni muzycznych. Reprezentowany był cały przekrój wspaniałych głosów żeńskich i męskich. Pojawił się nawet jeden – jakże rzadki – kontratenor. Wśród trzymających wysoki poziom uczestników konkursu znalazła się także utalentowana kórniczanka – studiująca na Akademii Muzycznej im. I. Jana Paderewskiego w Poznaniu, Zuzanna Zięta. Inne kórnickie wątki związane były z wiernymi popularyzatorami twórczości muzycznej hrabianki Marii, których artystyczne i kulturotwórcze działania zostały także dostrzeżone przez Jury.

 Grono Jurorów złożone było z legend polskiej wokalistyki, które wybitne osiągniecia na niwie artystycznej połączyły z uznaną działalnością naukową i pedagogiczną. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Dyrektor Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, prof. AMP dr hab. Małgorzaty Woltmann-Żebrowskiej obradująca w składzie: prof. dr hab. Jadwiga Rappe; prof. zw. dr hab. Grażyna Flicińska-Panfil, prof. dr hab. Urszula Kryger i dr Mariusz Kwiecień, wyłoniła dziesiątkę finalistów, spośród których wybrano Laureatów Konkursu.

Do finału zakwalifikowali się (w kolejności alfabetycznej): Anna Balawender, Wojciech Kowalski, Benjamin Kühnert, Wioletta Liber, Jakub Matusewicz, Daniel Piotrowski, Joanna Słowińska, Iwona Wall, Sylwia Wnuk i Zuzanna Zięta.

I miejsce zdobyła Iwona Wall, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, II – Sylwia Wnuk, studentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, III – Wojciech Kowalski – student AMP.

Wyróżnienia za wykonanie utworu autorstwa Marii Zamoyskiej trafiły do Sylwii Wnuk –   za wykonanie pieśni do słów Henryka Sienkiewicza zatytułowanej „Bory litewskie” oraz do Wojciecha Kowalskiego – za interpretację „Ave Maria”.

Warto wspomnieć, że poziom prezentacji konkursowych był bardzo wysoki i już samo znalezienie się wśród finalistów konkursu uznać należy za niemały sukces. Dlatego niezmiernie cieszy, że w finałowej dziesiątce znalazła się wysoko oceniona przez Jury i z uznaniem przyjęta przez publiczność kórniczanka, Zuzanna Zięta.

Podczas Gali Finałowej znalazło się więcej kórnickich wątków. Jury doceniło nagrodami honorowymi  Konkursu grono osób, które wprawdzie nie brały w nim udziału, ale w znaczący sposób przyczyniły się do przywrócenia pamięci o kompozytorskim talencie Marii Zamoyskiej, popularyzowania jej utworów oraz – w konsekwencji wspólnych prac twórczych – do powstania koncepcji I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Marii Zamoyskiej, opracowanej wspólnie przez prof. dr hab. Małgorzatę Woltmann-Żebrowską z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i Danutę Podolak z FZK.

Nagrody honorowe I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego otrzymali: Marta Błaszak z Akademii Muzycznej w Gdańsku („za wydobycie z niepamięci utworów Patronki Konkursu i inspirujące działania artystyczne propagujące twórczość Marii Zamoyskiej”); Dariusz Tabisz („za inspirujące działania artystyczne propagujące twórczość Marii Zamoyskiej” i Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze Chór Castellum Cantans (również „za inspirujące działania artystyczne propagujące twórczość Marii Zamoyskiej”).

Do uhonorowanych artystycznych działań zaliczyć można oprócz kilku koncertów z muzyką Marii Zamoyskiej, dwa ważne projekty zrealizowane przez Castellum Cantans we współpracy z Fundacją Zakłady Kórnickie  i mające swoją premierę w dniu urodzin Patronki Konkursu: wydaną właśnie pierwszą w historii płytę z utworami  Marii Zamoyskiej „Ze śpiewnika Szkoły Domowej Pracy Kobiet” oraz klip ze współczesną kompozycją  Dariusza Tabisza  inspirowaną utworem hrabianki „Agnus”, która spotkała się z pełnym uznania przyjęciem ze strony środowiska muzycznego.

Urodzinowe uszanowania Jurorzy i uczestnicy Konkursu złożyli Marii Zamoyskiej także w niedzielę przed południem, składając kwiaty przy Jej krypcie, a następnie odwiedzając progi Jej domu oraz kwitnące aleje parku, co było możliwe dzięki wielkiej życzliwości Biblioteki Kórnickiej i Arboretum w Kórniku.

Dla twórców konkursu znaczące były słowa wypowiedziane na zakończenie Gali Finałowej przez Prorektora do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych Akademii Muzycznej w Poznaniu, prof. dr. hab. Sławomira Kamińskiego, który podkreślił wysoki poziom artystyczny i organizacyjny imprezy oraz profesjonalizm twórców Konkursu.

Przemówienie Prorektora do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych Akademii Muzycznej w Poznaniu, prof. dr. hab. Sławomira Kamińskiego,

Wiemy już, że także zasiadający w Jury artyści i młodzi wykonawcy wyjechali z Kórnika z przekonaniem, że jest to wyjątkowo piękne miejsce, a konkurs odbywał się w pełnej ciepła i troski o ich dobre samopoczucie, niemal rodzinnej atmosferze. Udało się ją stworzyć, dzięki wielkiemu zaangażowaniu współpracujących z Fundacją Zakłady Kórnickie i Akademią Muzyczną im. I. J.  Paderewskiego w Poznaniu przy tym projekcie instytucji – hotelu Przylądek Daglezja nad Jeziorem Kórnickim, który zadbał o wyjątkową aurę prób i przesłuchań konkursowych  oraz komfort Jurorów i młodych wykonawców; PAN Biblioteki Kórnickiej –  której zawdzięczamy pełne przyjaznego nastawienia otworzenie przed nami drzwi domu hrabianki Marii Zamoyskiej, zarówno podczas Gali Finałowej, jak i zwiedzania; Arboretum Kórnickiego,  z wielką życzliwością ze strony Pani dr Kingi Nowak udostępniającemu możliwość zaprezentowania uczestnikom i Jurorom konkursu piękna miejscowej przyrody.

Dziękujemy przybyłym na Galę Finałową gościom za życzliwą obecność i ciepłe słowa pod adresem artystów i organizatorów: Pani Premier Jadwidze Emilewicz za skierowane do wszystkich przybyłych słowa listu; Posłowi Rafałowi Grupińskiemu za wspaniały odbiór piękna muzyki; Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik Bronisławowi Dominiakowi za przemiłe reprezentowanie lokalnych władz samorządowych. Wielką wdzięczność wyrażamy za obecność na Gali Finałowej przedstawicielom władz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu: prof. dr. hab. Sławomirowi Kamińskiemu – Prorektorowi do spraw artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych oraz prof. AMP dr hab. Kindze Ceynowej – Dziekanowi Wydziału Kompozycji Dyrygentury Wokalistyki Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej. Za serdecznie okazywaną muzyczną wrażliwość należą się ciepłe słowa także Członkom Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie, Panu Rektorowi, prof. Grzegorzowi Skrzypczakowi i dr. Zbigniewowi Kaliszowi.

Z radością gościliśmy przedstawicieli instytucji, które wsparły nas swoja życzliwością podczas organizacji Konkursu: Panią Dyrektor Katarzynę Woźniak z PAN Biblioteki Kórnickiej i prof. dr. hab. Andrzeja M. Jagodzińskiego z Instytutu Dendrologii PAN. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zacnych przybyłych: reprezentujących współpracujące z FZK instytucje i miłośników śpiewu klasycznego, których mieliśmy zaszczyt gościć, a których obecność zapewniła nam wyjątkową publiczność.

Podziękowanie należy się także wszystkim osobom, które były wyjątkowo mocno zaangażowane w prace nad sukcesem konkursu – prof. dr hab. Małgorzacie Woltmann- Żebrowskiej, za stworzenie koncepcji i trud organizacyjny włożony w przygotowania (ze strony Fundacji ta współtwórcza i organizacyjna rola przypadła autorce artykułu), dr Kindze Książczyk za profesjonalne i na wysokim poziomie artystycznym realizowanie zadań pianisty konkursowego, Dariuszowi Tabiszowi za pełne ciepła i profesjonalizmu pełnienie – wraz z niżej podpisaną – roli jednego z dwojga konferansjerów wydarzenia. Kórnickiemu Towarzystwu Śpiewaczemu Castellum Cantans za wierne sekundowanie wszystkiemu, co służy upowszechnianiu wiedzy o Marii Zamoyskiej. Przede wszystkim zaś: dziękujemy Jurorom – za niezwykłe zaufanie, jakim obdarzyli powstający dopiero konkurs, zaszczycając go swoją nobilitującą obecnością.

Szczególna wdzięczność należy się jednak Pani Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu prof. dr hab. Hannie Kostrzewskiej i Prezesowi Fundacji Zakłady Kórnickie dr Dariuszowi Grzybkowi za umożliwienie powstania tego wydarzenia poprzez podpisanie listu intencyjnego o współpracy i udostępnienie zasobów merytorycznych i finansowych pozwalających na jego organizację.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały TVP 3 Poznań, Radio Poznań i Radio Emaus,

Danuta Podolak

Fundacja Zakłady Kórnickie

Patroni: