Skip links

Msza święta w 100 rocznicę śmierci Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku!

4 listopada przypadła 100. rocznica śmierci Służebnicy Bożej Jadwigi Zamoyskiej. Tego dnia odbyła się Msza świętą w Jej intencji, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. biskup Zdzisław Fortuniak. Modlitwie towarzyszył Poznański Chór Katedralny pod dyrekcją ks. Szymona Bajona.

Generałowa Zamoyska to wielka patriotka, która za zasługi na polu działalności filantropijnej oraz wychowawczej, została odznaczona Orderem Odrodzenia.

Fot. Piotr Łysakowski