Skip links

Promocja biografii Generałowej

To był wielki dzień w historii obchodów Roku Jadwigi Zamoyskiej. Promocja książki dr Katarzyny Czachowskiej „Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923). Życie i dzieło” odbyła się w piątek 19 maja. Autorka pierwszej i jedynej biografii Generałowej była honorowym gościem Fundacji Zakłady Kórnickie.

Autorka wznowionej właśnie przez Fundację publikacji – z wielką erudycją, precyzją i poczuciem humoru przedstawiła swoje dzieło, będące efektem wnikliwych badań i rzetelnej kwerendy. Biografka ukazała w interesującej formie wolne od stereotypowych uproszczeń oblicze Generałowej i niekonwencjonalne podejście do pisania tekstu biograficznego, które towarzyszyło jej podczas pisania.

Spotkanie było także okazją do arcyciekawej dyskusji panelowej z udziałem trzech przedstawicielek świata naukowego, które – dzięki zaangażowaniu w pracę nad tekstami Jadwigi Zamoyskiej – znają Patronkę Roku 2023 lepiej niż ktokolwiek inny. Wnikliwej badaczce biografii Generałowej dr Katarzynie Czachowskiej towarzyszyły podczas tej rozmowy prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek oraz dr Edyta Bątkiewicz- Szymanowska z PAN Biblioteki Kórnickiej, które wspólnie przygotowały wydanie
„Wspomnień” naszej Fundatorki.

Dyskusję prowadziła Agata Łysakowska-Trzoss z należącego do Fundacji portalu historycznego „Hrabia Tytus”.

Padło wiele słów uznania pod adresem walorów naukowych prezentowanej książki. Autorki edycji „Wspomnień” Jadwigi Zamoyskiej wskazały m.in. na znaczącą rolę badań dr Katarzyny Czachowskiej przy wspieraniu i inspirowaniu ich poszukiwań źródeł oraz treści niezbędnych do tworzenia przypisów do ich opracowania.

Uczestniczki panelu dyskusyjnego przywołały mnóstwo ciepłych anegdot i zdumiewających faktów z życia Patronki roku 2023, ukazując Ją jako wielowymiarową i nietuzinkową kobietę. Za trud włożony w przygotowanie II wydania biografii Jadwigi Zamoyskiej Prezes Fundacji Zakłady Kórnickie skierował szczególne podziękowania nie tylko pod adresem dr Katarzyny Czachowskiej, ale także na ręce autorki doskonałej redakcji książki, Pani Urszuli Namioty i zajmującego się organizacyjna stroną prac nad wydaniem publikacji, dr Zbigniewa Kalisza.

Fundacja Zakłady Kórnickie dziękuje także za obecność wszystkim przybyłym gościom, jednocześnie zapraszając na spotkanie z Autorką, które przygotowuje Urząd Miasta i Gminy w Kórniku – wydarzenie odbędzie się w Domu Integracji Międzypokoleniowej 30 maja o godz. 17.00.

Danuta Podolak
Fundacja Zakłady Kórnickie