Skip links

Wystawa poświęcona Jadwidze Zamoyskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wystawa „Jadwiga Zamoyska – Portret Kobiety Skutecznej” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dostępna będzie dla zwiedzających do 17 października 2023 roku.

Dziękujemy PAN Bibliotece Kórnickiej za wspaniałą pracę i wkład merytoryczny w stworzenie tego bardzo sugestywnego obrazu Patronki Roku 2023.